object image

(Zushû Ishibashiyama Tobi no take ni Minamoto no Yoritomo seijû shichiki gaboku ni naka ni kakure zu)

Utagawa Kuniyoshi, Japanese, 1836

Separate multiple addresses with commas